DKK 0,00

Frivilligkonference

14.04.2018 kl. 11:00 Kulturhuset Skanderborg, Skanderborg
Tilmeld

Billetsalget slutter:

14.04.2018 kl. 11:00

Arrangør:

Kulturhuset

DKK 0,00

Konference om frivillighed i kulturlivet.

Ved beslutningen om at bygge Kulturhuset Skanderborg blev der givet håndslag på, at Kommunen ville bygge et kulturhus og give et beskedent årligt driftstilskud, hvis kulturaktivisterne ville stå for driften. Nu er der gået 20 år, og driften af Kulturhuset er fortsat baseret på frivilliges engagement og arbejdsindsats. Det skal fejres med en spændende konference, hvor vi markerer værdierne ved frivilligheden og drøfter fremtidens perspektiver.

Temaet ”Frivillighed” er brandvarmt.  Der stilles mange spørgsmål om behovet for den enkelte, for fællesskabet, for foreningslivet og for bevarelsen af velfærdssamfundet. Konferencen omfatter bidrag fra forskere, politikere og repræsentanter fra kulturområdet. Der bliver rig lejlighed til at komme godt omkring i dette højaktuelle emne. Glæd dig til en spændende dag!

Dagens program:

10.45: Kaffe og vand

11.00: Velkomst og præsentation af dagens program

11.10: Analysekonsulent Helene Elisabeth Dam Jørgensen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Overblik over frivillighed med de nyeste forskningsresultater. Hvem er de frivillige? Hvad motiverer os til frivilligt arbejde? På hvilke områder er vi frivillige? Hvordan er frivilligheden organiseret og hvor meget frivilligt arbejde leverer vi? Og - Lidt ekstra om frivillighed i kulturlivet.

11.45: Tre eksempler på frivillighed i kulturlivet:

Kulturhovedstad 2017 ved frivilligkoordinator Ulla Lund. Knap 3000 frivillige (”Rethinkers”) bidrog ved afviklingen af Aarhus 2017 med Ulla Lund som koordinator.

Smukfest ved Poul Martin Bonde, formand Skanderborg Festivalklub. Smukfest involverer 13.000 frivillige medhjælpere organiseret på ca. 300 hold ledet af frivillige formænd og subformænd.

Kulturhuset Skanderborg ved Ebbe Larsen, formand Foreningen Kulturhuset Skanderborg. Kulturhusets arrangementer planlægges og afvikles af 200 frivillige organiseret i 15 grupper i samarbejde med tre ansatte.

12.30: Frokost

13.00: Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune

Frivillighed, aktivt medborgerskab, samskabelse. En karakteristik af frivilligt arbejde – og specielt frivillige i kulturlivet - i Skanderborg.

13.30: Professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet

Hvad skal vi med de frivillige? Billig arbejdskraft eller medborgerskab? Frivillighed – omfang og organisering i fremtiden. Ser vi ændringer i frivillighedens vilkår og betydning? Bjarne Ibsen vil have særligt fokus på det frivillige arbejde på det kulturelle område og på samspillet mellem frivillige og den kommunale sektor.

14.00: Kaffe og vand

14.15: Paneldrøftelse

Drøftelsen vil tage udgangspunkt i dagens indlæg og paneldeltagernes egne erfaringer. Moderator er Lisbeth Binderup, kommunaldirektør Skanderborg Kommune.

Deltagere:

Maja Engberg-Sønderskov, foreningskoordinator ved Smukfest  

Lene Høst-Madsen, museumsdirektør Skanderborg Museum

Mikkel Xavier, spillestedsleder Walthers Musikcafé

Tage Nielsen, byrådsmedlem, formand for Kultur- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Tove Severinsen, formand Bio Huset, Galten

Julie Heebøl, kulturskolechef Kulturskolen Skanderborg

Ebbe Larsen, formand Kulturhuset Skanderborg

15.30: Tak for i dag