DKK 200,00

Seniorakademi efterår '17

26.09.2017 kl. 15:00 Kulturhuset Skanderborg, Skanderborg
Køb billet

Billetsalget er slut

 

Arrangør:

Skanderborg Seniorakademi

DKK 200,00 %{event_without_cardfee}

Tre spændende foredrag i efteråret 2017.

Tirsdag den 26. september 2017 kl. 15-17.00
Hvorfor er afrikanerne fattige, når Afrika er rigt?

v. Morten Hilligsø Munk, lektor i samfundsfag og historie ved Skanderborg Gymnasium og forfatter til undervisningsbogen: ”Afrikas historie – mødet mellem sorte og hvide”.

Skyldes det at ”Dovenskab og Ulyst til Arbejde er enhver Negers Fejl”, som danskeren Wulff beskrev det i 1836? Skyldes det flamboyante og diktatoriske afrikanske ledere, der efter selvstændigheden tænkte mere på at berøve end hjælpe nationen? Eller ligger ansvaret hos den dominerende hvide koloniherre, der skabte tilfældige landegrænser og ved hjælp af tvang og vold udnyttede landenes værdifulde råstoffer? En koloniherre der gennemførte en dårligt planlagt afkoloniseringsprocessen alt for sent, og gav uafhængigheden alt for tidligt. Foredraget vil gennem historien søge efter svar, der kan forklare manglen på udvikling i nutidens Afrika.


Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 15-17.00

Når følelser og mavefornemmelser erstatter fakta og ekspertise

v. David Budtz Pedersen er debattør, professor og filosof. Han er medgrundlægger af forskningscenteret Humanomics Research Centre på Aalborg Universitet. Blandt hans bøger er ”Kampen om disciplinerne” (2015), ”Kortlægning af dansk humanistisk forskning” (2016) og hans seneste ”Mapping Frontier Research in Humanities” (2017).Det postfaktuelle samfund deler vandene mellem dem, der ser sandheden drukne i spin, konspirationsteorier, infostorme og falske nyheder og dem, der hilser tendensen velkommen som et nyt digitalt demokrati. Selv om forskere og myndigheder stiller viden og information til rådighed for borgere og medier, resulterer det ikke altid i mere oplyste dialogprocesser. Med væksten i spin, blogs og kommentatorer bliver meninger og følelser i mange tilfælde fremhævet på bekostning af robust viden og kendsgerninger. Når for eksempel sager om HPV, MRSA, GMO og klima kommer på dagsordenen, opdager myndigheder og beslutningstagere, at de traditionelle autoriteter og kilder til ekspertise er udfordrede. I dette oplæg ser David Budtz Pedersen nærmere på, hvordan fakta og kendsgerninger bliver manipuleret og hvordan et nyt emotionelt demokrati er ved at indtage det politiske felt.


Tirsdag den 28. november 2017 kl. 15-17.00

Ryttergraven fra Fregerslev

v. Merethe Schifter Bagge, cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Desuden er hun projektleder på Vikingen fra Fregerslev.

I april 2017 blev der udgravet en ryttergrav med et exceptionelt rigt gravudstyr fra den yngre del af vikingetiden. En ryttergrav er en gravtype hvor den afdøde var begravet med rideudstyr. Det var kun mænd fra toppen af hierarkiet som blev gravlagt på denne vis. Merethe S. Bagge vil fortælle om gravanlægget samt de nyeste forskningsresultater