DKK 200,00

Seniorakademi efterår '16

27.09.2016 kl. 15:00 Kulturhuset Skanderborg, Skanderborg
Køb billet

Billetsalget er slut

 

Arrangør:

Skanderborg Seniorakademi

DKK 200,00

Tre spændende foredrag i efteråret 2016.

Tirsdag den 27. september kl. 15-17.00
Luftwaffe i Skanderborg

v. Leif Juul Pedersen, museumsinspektør og arkivar på Skanderborg Museum.

De store begivenheder afspejler sig i de små, og omvendt. Lokalhistorien er dråben, der spejler den store historie, Danmarks- og verdenshistorien. Foredraget om Luftwaffe, det tyske luftvåben, tager udgangspunkt i den store historie, 2. Verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark 1940-1945, og bevæger sig derfra til den lille historie om Værnemagtens aktivitet i Skanderborg. Luftwaffe placerede sit danske hovedkvarter i Skanderborg i krigens sidste år, fra foråret 1944 til krigens slutning i1945. I foredraget fortælles der om Luftwaffes opbygning, krigens udvikling, om den såkaldte ”Drohende Gefahr Nord”, og dermed om baggrunden for flytning af hovedkvarteret til Skanderborg. Endvidere om beslaglæggelsen af Sølund, Luftwaffegeneralerne, byggeaktiviteten i Dyrehaven til ”Fæstning Skanderborg”, sabotage, den tyske kapitulation, englændernes overtagelse, tilbagegivelsen af Sølund og om flygtningelejren Sølund.

Tirsdag den 25. oktober kl. 15-17.00
Myrerne og mennesket

v. Hans Joachim Offenberg, seniorforsker ved Institut for Bioscience - Plante- og insektøkologi ved Aarhus Universitet.

Mennesket har gennem alle tider været fascineret af myrer, for myrer og mennesker ligner hinanden, og har nået mange af de samme evolutionære ”gennembrud” som for eksempel organiseringen af sociale samfund. Som hos mennesket kan arbejdsopgaverne hos myrer være yderst specialiserede med pædagoger, soldater, samlere, jægere, gartnere og landmænd. Myrerne er oven i købet gået skridtet videre i specialisering med dronninger hvis eneste opgave er æglægning. Blandt terrestriske dyr er det kun myrernes biomasse der overgår menneskets. Myrernes karakteristiske egenskaber er ikke kun spændende men betyder også at vi kan udnytte myrerne. Kom og hør hvordan de er blevet et kraftfuldt våben i kampen mod nogle skadedyr.

Tirsdag den 29. november 2016 kl. 15-17.00
Aktiv dødshjælp – kan vi mere, end vi kan magte?

v. Ole Johannes Hartling, tidligere formand for Det etiske Råd

Med aktiv dødshjælp vil man noget godt: Unødvendig lidelse skal undgås, og døden skal være værdig. Bør det ikke være lægens opgave at sikre den gode død evt. ved hjælp af aktiv dødshjælp? Er det ikke også et udtryk for næstekærlighed? Undersøgelser i Danmark tyder på, at der er flertal for lovliggørelse af aktiv dødshjælp som respekt for patientens selvbestemmelsesret. Er der tale om en tilsyneladende selvbestemmelse? Skal læger medvirke til drab? At gøre en undtagelse fra drabsforbuddet med aktiv dødshjælp er måske at tage magt over mere, end vi kan magte.

Billetten gælder til alle tre foredrag. Prisen er inklusiv kaffe/te og kage.