DKK 150,00

Seniorakademi forår 2015

27.01. + 24.02. + 24.03. kl. 15:00 Kulturhuset Skanderborg, Skanderborg
Køb billet

Billetsalget er slut

 

Arrangør:

DKK 150,00

Skanderborg Seniorakademis foredragsrække for foråret 2015.

Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 15-17.00 
Affald gennem tiderne 
v. Lene Høst-Madsen, specialist i nyere tids arkæologi og direktør på Skanderborg Museum. 

For mere end ti år siden i 2003 foretog Københavns Museum under ledelse af Lene Høst-Madsen en arkæologisk udgravning af en losseplads fra 1700-tallet. Udgravningens resultater kom til at have national og international betydning for forståelsen af forbrugsmønstre i 1700-tallets København. Affald er nemlig en helt uvurderlig ressource, der kan fortælle historier som ikke ellers ville være bevaret for eftertiden. Det er her man kan se fattigdommen i den udtjente sok og det lappede tøj. Det er også her, man kan finde spor af byens overforbrug, ernæringsgrundlag og økonomi. Med udgangspunkt i den arkæologiske undersøgelse vil Lene Høst-Madsen, tage publikum på rejse i 1700-tallets København og affaldets forunderlige verden. 

Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 15-17.00 
Truslen fra Solen 
v. Christoffer Karoff, astronom ved Aarhus Universitet 

På solens overflade forekommer der fra tid til anden enorme eksplosioner der kan sende flere millioner grader varm plasma mod Jorden. Denne plasma kan være særdeles farlig for vore satellitter, for ozonlaget og for alle elektriske installationer på Jorden. I disse år oplever vi specielt mange eksplosioner på Solens overflade, hvordan kan det være og skal vi være bange? 

Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 15-17.00 
Det onde - om ondskab i relation til politik og folkedrab. 
v. Erik Bendtsen, lektor i filosofi ved RUC 

Erik Bendtsens oplæg handler om ondskab. Han tager udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad kan få mennesker til at tage del i forbrydelser, der må antages at være i dyb konflikt med moralske overvejelser? Vi kommer nok ikke udenom, at der findes ondskab i mennesker. Det onde har sin egen historie både mytologisk, religiøst, filosofisk og politisk. Spørgsmål om det ondes oprindelse, status, rolle og afværgelse hører til de mest fundamentale i tilværelsen. Hvad betyder det onde for vores liv og for international politik i dag? Besvarelsen af disse spørgsmål drejer sig således om tilværelsens mening. 

Foredragene er arrangeret i samarbejde mellem AOF Skanderborg-Odder og Programudvalget bestående af Jørgen Bartholdy, Anne Bræmer, Lene Høst-Madsen, Frank Jakobsen og Hans Struve.